16 มกราคม 2561 ข้าราชการครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 น้อมบูชาพระคุณครู

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 1156

  

   

   

>> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับ สมาคมครูและผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด จัดงานวันครู เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณครูและเทิดบูชาครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ โดยในปีนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้สมาคมผู้บริหาร สมาคมครู แต่ละอำเภอในเขตบริการ จัดพิธีบูชาพระคุณครูแต่ละอำเภอเพื่อความสะดวกในการเดินทางของครู โดยนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีบูชาครู กับคณะครูอำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม ส่วนภาคค่ำ ร่วมพิธีกับคณะครูอำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม โดยมอบหมายให้ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมงานวันครู อำเภอรัตนบุรี ณ หอประชุมนครเตาโรงเรียนรัตนบุรี, นายวิชัย มาลีหวล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธิบูชาครูอำเภอท่าตูม และนายทวีศักดิ์  อิฐรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบูชาครูกับอำเภอชุมพลบุรี  กิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุเพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีผลงานดีเด่น หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณครูผู้โชคดีใน ภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนบูชาพระคุณครู การมอบถ้วยรางวัลทีมชนะการแข่งขันกีฬา การจับสลากมอบของรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ

// นาถญาณี คำสัตย์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea