จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 1132

  

            > 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือประจำปี 2561 โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2   เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร

                   // นาถญาณี คำสัตย์  ข่าว /  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2   ภาพ/                 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea