สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 1813

  

 

> 7 มิถุนายน 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี, สถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี, สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี, โรงพยาบาลรัตนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี, โรงเรียนรัตนบุรี, โรงเรียนรัตนวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี, โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี, โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์,  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี และโรงเรียนบ้านชุมบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เดินรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล จากบริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ไปตามส่วนราชการ ร้านค้า ตลาด ชุมชนและบ้านเรือนในเขตเทศบาลรัตนบุรี ซึ่งนำทีมโดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมเดินรณรงค์  ในส่วนของอำเภอชุมพลบุรี หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเดินรณรงค์จากโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ไปตามส่วนราชการ ร้านค้า ตลาด ชุมชนในเขตอำเภอชุมพลบุรี