ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวัน

พิมพ์
ฮิต: 421

  

            > นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด โดย ในวันนี้ (25 มิถุนายน 2561) ออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลที่โรงเรียนบ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี การดำเนินงานโครงการเป็นที่น่าพอใจ