สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

พิมพ์
ฮิต: 442

  

 

            >  4 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา ภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา และเป็นวันธรรมสวณะ  ณ วัดป่าธรรมโชติ อ.รัตนบุรี 

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea