สุรินทร์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 970

  

  

  

> 9 กันยายน 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.srn2.go.th เพื่อการประชาสัมพันธ์  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.srn2.go.th  ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชัย  มาลีหวล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ จำนวน 50 คน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea