สุรินทร์ เขต 2 ประชุมชี้แจงการเขียนโครงการของบประมาณแลกเป้า ปี 2561

พิมพ์
ฮิต: 1172

  

> 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ครูวิชาการเครือข่ายโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนสุจริต ฯลฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

// นาถญาณี คำสัตย์  ข่าว /  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2   ภาพ/     

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea