ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านขะยูง

พิมพ์
ฮิต: 1051

 

      

               วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขะยูง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเด็กนักเรียนให้แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด