สุรินทร์ เขต 2 พัฒนาเข้มผู้บริหารโรงเรียนเรื่องกฎหมายและวินัย

พิมพ์
ฮิต: 960

    

> 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกฎหมายและวินัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและวินัยที่เกี่ยวข้องในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภา ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ทางราชการ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเมาเท่นบีช พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมกว่า 220 คน

// นาถญาณี คำสัตย์  ข่าว/ บุญเฟื่อง เค้ากล้า และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ถ่ายภาพ     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea