สุรินทร์ เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

พิมพ์
ฮิต: 575

  

          > 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3  

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว          ดูภาพเพิ่มเติม facebook : surintwo prarea