ร.ร.บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พิมพ์
ฮิต: 911

    

    

> 10 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร)  สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560  ซึ่งนำโดย นายจัตุพร  บุญระดม ประธานคณะกรรมการ, ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย สมศักดิ์  สุขสำโรง, อภัย  ไพรสินธุ์, เพชรา จำเนียรกุล, สมทรง กิจจาชาญชัยกุล, พิมลพัชร์ พลศักดิ์ และ รุ่งนภา ลัทธิมนต์ โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

 // นาถญาณี คำสัตย์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  ,