ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมโครงงานปลูกพืชไม่ใช้ดิน

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 796

  

          > นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการดำเนินการจัดโครงงานปลูกพืชไม่ใช้ดิน                ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนครก สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดย  ท่านได้กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดี   จึงฝากให้นักเรียนนำไปทำที่บ้านด้วย

                 // นาถญาณี คำสัตย์  ข่าว /  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2   ภาพ/                 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

Ахатина