จัดทำโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

พิมพ์
ฮิต: 688

  

       > เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน วิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด, โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา, โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก, โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา), โรงเรียนบ้านผำ, โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา), โรงเรียนบ้านหนองแวง, และโรงเรียนบ้านหนองเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตอำเภอโนนนารายณ์ มีผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมกิจกรรม จำนวน 219 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางไปร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา, โรงเรียนบ้านซาด (มงคลวิทยา) และโรงเรียนบ้านผำ การจัดกิจกรรมนี้ ผู้บริหารโรงเรียนต่างกล่าวชื่นชม และจะนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตน

                 // นาถญาณี คำสัตย์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea