จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 695

  

          > นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านซาด อ.ชุมพลบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 230 คน ในการนี้ มีโรงเรียนนำผลงาน ผลผลิตของโรงเรียนมาจัดนิทรรศการด้วย
                // นาถญาณี คำสัตย์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว             ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea