จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตรวจสอบพัสดุประจำปี

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 543

  

               > เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายณรงค์  กอสาลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตรวจสอบพัสดุประจำปี ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว ซึ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดประชุม วัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานข้อมูลสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การจัดประชุมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 1 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

              // นาถญาณี คำสัตย์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea