จัดประชุมประธานเครือข่าย

พิมพ์
ฮิต: 665

  

     >  21 พฤษภาคม 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่าง ๆ  โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร

      // นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea