พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 447

  

 

> 5 มิถุนายน 2561 เวลา  10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม สำหรับนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลทับใหญ่  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข รักความเป็นไทย มีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และ เพื่อให้นักเรียนนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดอบรมครั้งนี้ มีนักเรียน และคณะครูจาก โรงเรียนบ้านจาน, บ้านทับโพธิ์วิทยา และบ้านทับน้อย  รวมทั้งสิ้น 328 คน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว    ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea