มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบอาคารโรงอาหาร

พิมพ์
ฮิต: 512

   

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่ง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ อำเภอสนม สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช  เธียไพรรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มาเป็นประธานส่งมอบอาคารโรงอาหาร

เพ็ญศิริ แสนสุข  ภาพ/    นาถญาณี คำสัตย์  ข่าว/   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea