พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิรวุธ ประจำปี 2563

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 303

    

                            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิรวุธ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าโรงเรียนรัตนวิทยาคม

 

 

::นักประชาสัมพันธ์