219 rattanaburi. Surin. Thailand 32130 044-598-894 surin2.srn2@gmail.com Mon-Fri : 08.00 - 16.30

พิธี “ประกาศคำตถาคต “ โดยนักเรียนแกนนำโรงเรียนรัตนะ 5

 

   

   

> 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ”ประกาศคำตถาคต” โดยนักเรียนแกนนำโรงเรียนรัตนุ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ที่พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รู้จักพุทธวจน คือคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า  ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านกิจกรรมบูรณาการพูทธวจนในห้องเรียน  นอกห้องเรียน และกิจกรรมที่บ้าน เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการเรียน การสอน  การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน จาก 40 โรงเรียนในสังกัด

// นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว       ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

นักประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1  ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

FAX.  044-599-232

โทร.  044-598-894

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1406146
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
220
449
5656
1395226
14405
24715
1406146

ที่อยู่ IP: 3.236.13.53
วันที่ 19 กันยายน 2021 เวลา 08:15 น.