เปิดบ้านวิชาการดอนแรดนิทรรศการ “Open House”

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 940

  

  

            > 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการดอนแรดนิทรรศการ “Open House” ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเสนอผลงาน ผลผลิตทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) ต่อสาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนำผลงานมาจัดแสดง หลังจากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน
                 // นาถญาณี คำสัตย์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea