ยกระดับคุณภาพแบบองค์รวมด้วยกระบวนการ PLC

พิมพ์
ฮิต: 491

  

     >   สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

     // นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea