โรงเรียนบ้านหนองตาด จัดกิจกรรมเดินทางไกล

พิมพ์
ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ฮิต: 406

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาดจัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 

#ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bannongtad