โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) ร่วมกิจกรรมธรรมบุญและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

พิมพ์
ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ฮิต: 257

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นำโดย นายนวพล สระแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) ร่วมกิจกรรมธรรมบุญและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านลำเพิญ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์