โรงเรียนบ้านยางกระจับ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

พิมพ์
ฮิต: 208

โรงเรียนบ้านยางกระจับ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ