โรงเรียนบ้านยางกระจับ กิจกรรมกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

พิมพ์
ฮิต: 137

โรงเรียนบ้านยางกระจับ ได้จัดกิจกรรมกีฬานักเรียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2662 ณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ