ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

พิมพ์
Uncategorised
ฮิต: 3546

      


    

    

         > นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  และนายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการฯ ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 และติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สทศ กำหนด ด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2561

// นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea