สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ
 
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ ดำเนินการสำรวจและส่งข้อมูลฯ โดยด่วนที่ e-mail: klarnarongsrichoti@gmail.com (เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1สถานะโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล
- 2แบบสำรวจข้อมูลจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562
- 3แบบสมัครฝึกทักษะอาชีพปี2562
 
เมื่อ : 19-11-2019 14:24:26