สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลและแบบรายงานฯ
 
เมื่อ : 20-11-2019 15:26:49