สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - Aให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จบม.3ปี2562
- สถานะโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลฯ
- แบบกรอกรายชื่อนักเรียนจบม.3ปี2562
- แบบใบสมัครฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนยากจน
 
เมื่อ : 20-11-2019 16:48:23