สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการพัฒนาครูแบบบูรณาการทั้งระบบ มีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 13 หลักสูตร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 25-11-2019 09:24:59