สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทวงงาน (ให้รายงานข้อมูลนักเรียนจบ ม.3 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ)
 
ทวงงาน ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ อีกจำนวน 11 โรง ตามรายชื่อที่แนบ ให้รายงานโดยด่วน ซึ่งจะจัดส่งตามชุดแรกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในภายหลัง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 26-11-2019 10:04:08