สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สู่ TO BE THE FIRST
 
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สู่ TO BE THE FIRST
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 28-11-2019 14:30:16