สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ ปี 2563
 
ทวงงาน : โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ม.3 จำนวน 27 คน) และโรงเรียนบ้านโพนม่วง (ม.3 จำนวน 27 คน) อำเภอชุมพลบุรี เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562 แนวโน้มการเรียนต่อสายอาชีพ และถ้าไม่เรียนประสงค์ จะฝึกทักษะอาชีพ ปี 2563 (ของผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยรวบรวมส่งจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 และเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ยังเหลือเพียง 2 โรง ขอให้รายงานด้วย...ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 2562 พ้นกำหนดนี้ทำแจ้งหนังสือให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่รายงานข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562ฯ
 
เมื่อ : 04-12-2019 08:52:37