สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2563
 
จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผุู้สอนคนตรีไทย โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สำเนาหนังสือจังหวัดสุรินทร์
 
เมื่อ : 13-12-2019 11:05:11