สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่21 มกราคม –8 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1NRyIz3lNMMaS1mQEHS9VSQ-UbDW0ysGO/view?usp=sharing
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 13-12-2019 16:20:43