สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และการประเมินการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบสรุปการอ่าน
 
เมื่อ : 19-12-2019 11:50:33