สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมิน ครูผู้ช่วย บรรจุ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
 
ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ หากโรงเรียนใดยังไม่ส่งรายชื่อ กก. ขอความกรุณารีบดำเนินการโดยด่วน (ไม่ใช่คำสั่งโรงเรียน /ศธจ.สุรินทร์ เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง) (อ้างถึงหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/ว2608 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบเสนอรายชื่อ
 
เมื่อ : 19-12-2019 11:55:10