สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 25-12-2019 14:16:49