สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐
 
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 02-01-2020 13:54:56