สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการต่อยอดผลิตภัณฑ์สหกรณ์โรงเรียนให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการต่อยอดผลิตภัณฑ์สหกรณ์โรงเรียนให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 02-01-2020 14:09:27