สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
 
เมื่อ : 15-01-2019 11:24:23