สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 25 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 08-02-2019 18:02:37