สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
 
เชิญ ผอ.โรงเรียนทุกโรง เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 ใน จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว เวลา 08.30-12.00 น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
เมื่อ : 02-01-2020 15:22:27