สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งยกเลิกกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
แจ้งยกเลิกกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 03-01-2020 09:42:51