สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 03-01-2020 10:13:55