สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 07-01-2020 08:41:57