สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนแล้ว
 
ให้โรงเรียนหลักทั้ง 5 โรง สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนแล้ว รายงาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายใน วันที่ 9 มกราคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 07-01-2020 16:03:49