สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด เรื่อง หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
 
ขอให้โรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ไปติดต่อขอรับหนังสือที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 09-01-2020 10:41:08