สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ง การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ
- เอกสารแนบ (2)
 
เมื่อ : 17-01-2020 11:41:07